Dental
 Národní

Dental Národní

Príjimame nových pacientov.

Národní 34, Praha 1

224 946 157

dentalnarodni@gmail.com

Mon. 8:00 - 14:00
Tue. 11:00 - 19:00
Wed. 8:00 - 16:00
Thu. 8:00 - 16:00
Fri. 8:00 - 13:00